ZORG. Methodische zorgverlening

met ICF-codering (ICF, Nederlandse vertaling van de "International Classification of Functioning, Disability and Health" © World Health Organization, 2002)

door
drs. P. Buijnsters